Nyheter

Da det fortsatt er en koronapandemi i samfunnet, må vi minne om at alle som skal ta blodprøver, EKG, spirometri, B12, injeksjoner, øreskyll osv MÅ bestille tid på forhånd. Ta kontakt på telefon, eller melding til resepsjon via Helsenorge.

Legekontoret

Dr Trygve Skonnord sluttet den 01.06.22


Det har enda ikke lykkes å finne en til å overta hans praksis. Det blir foreløpig vikarer i hans stilling. Pasientene kan forholde seg til legekontoret som vanlig, inntil annen beskjed blir gitt.

Når ny fastlege kommer, vil pasientene på listen automatisk blir overført til ny lege.