Nyheter

Da det fortsatt er en koronapandemi i samfunnet, må vi minne om at alle som skal ta blodprøver, EKG, spirometri, B12, injeksjoner, øreskyll osv MÅ bestille tid på forhånd. Ta kontakt på telefon, eller melding til resepsjon via Helsenorge.

Legekontoret

Informasjon angående manglende legevikarer:

Dr Leeber er for tiden sykemeldt, sannsynligvis med varighet frem til sommeren. Dr Skonnord har som kjent sluttet som fastlege. Tønsberg kommune har ansvar for legetjenester til alle pasienter som tilhører disse fastlegelistene.

For tiden har det ikke lykkes å skaffe vikar til noen av dem. De andre legene her på Re Legegruppe har dessverre ikke mulighet til å vikariere av hensyn til egne pasienter. Vi håper på en snarlig løsning med vikarer. Inntil da har kommunen bedt om at alle henvendelser som ikke haster må vente!
-Trenger du øyeblikkelig hjelp: kontakt legevakten på tel: 116117. Øvrige spørsmål som gjelder organisering av legetjenesten kan stilles til tjenesteansvarlig eller kommunelegen. Kontakt Tønsbergs kommune sentralbord.

Angående dr Ingunn Leebers pasienter:
-Trenger du fornyelse av enkle resepter kan du gi beskjed til helsesekretær på Re Legegruppe. Hvis det er en enkel fornyelse som ikke krever konsultasjon, kan legene her ordne det.
-Hvis du trenger forlengelse av sykemelding, så gi beskjed til sekretær her, slik at behovet blir registrert og den kan tilbakedateres når vikar er på plass. Skriv gjerne en e-kontakt med en kort beskrivelse av situasjonen.