Nyheter

Da det fortsatt er en koronapandemi i samfunnet, må vi minne om at alle som skal ta blodprøver, EKG, spirometri, B12, injeksjoner, øreskyll osv MÅ bestille tid på forhånd. Ta kontakt på telefon, eller melding til resepsjon via Helsenorge.

Legekontoret 14.06.2021

Om Covid-19 og legebesøk - juni 2020

Vi ser oss nødt til å minne om at det fortsatt er en pandemi i samfunnet, selv om det er færre restriksjoner nå.

På legekontoret må vi ta strenge forhåndsregler slik at risiko for smittespredningen er minst mulig. Dette for å beskytte våre pasienter, og særlig de i risikogruppene fra smitte. Vi må derfor minne om at INGEN skal komme inn på legekontoret uten å ha en avtale på forhånd, eller at det er helt akutt. Vi ønsker at det som kan avklares på video/telefonkonsultasjon eller e-konsultasjon, blir gjennomført på den måten.

Vi tar også imot vanlige konsultasjoner, men de skal avtales på forhånd og de skal gjennomføres på kortest mulig tid, helst under 10 minutter.

Det å kombinere en videokonsultasjon for sykehistorie og en fysisk konsultasjon for undersøkelsen kan være en praktisk måte å gjøre dette på.

Husk ellers god håndhygiene og (minst) én meters avstand til andre enn dine nærmeste!

Med disse formaningene ønsker vi alle en god og smittefri sommer!

Mer informasjon hos Folkehelsa: https://www.fhi.no/…/2…/fakta-om-nytt-coronavirus-2019-ncov/