Nyheter

Da det fortsatt er en koronapandemi i samfunnet, må vi minne om at alle som skal ta blodprøver, EKG, spirometri, B12, injeksjoner, øreskyll osv MÅ bestille tid på forhånd. Ta kontakt på telefon, eller melding til resepsjon via Helsenorge.

Legekontoret

Viktig om blåresepter!

Myndighetene innførte 1. januar 2022 en meget streng ordning med overtredelsesgebyr som medfører at leger risikerer personlig bot på inntil 212000kr dersom vi skriver ut medisin på blå resept uten at kriteriene er fulgt nøyaktig. Hver medisin har sine egne kompliserte kriterier for forskrivning på blå resept. Dette gjelder også medisinsk forbruksmateriell. Det er også kompliserte regler for når en resept kan reserveres mot bytte til billigere byttepreparat. Vi har fram til nå forsøkt å følge reglene for blåresept så godt vi kan uten å bruke uforholdsmessig mye av pasientenes og vår egen tid til dette. Nå som vi risikerer store bøter som vi må betale ut av vår egen lommebok om vi gjør en liten feil i dette kompliserte regelverket er vi nødt til å endre på praksis for fornyelse av medisiner på blå resept.

Dette innebærer at du som pasient må ha legetime hver gang du har behov for fornyelse av medisiner eller forbruksmateriell på blå resept. Dette gjelder også for medisiner som er skrevet ut av sykehuslege siden vi fastleger risikerer bot dersom vi forlenger resepter som sykehusleger har skrevet ut om de ikke oppfyller kriteriene. Arbeidet er tidkrevende og komplisert, derfor må det nå gjøres i en konsultasjon. Dersom det er tvil om reglene er oppfylt vil vi forsøke å få det oppklart. Om det etter konsultasjonen fortsatt er tvil må vi skrive hvit resept. Vi vil tilstrebe å få fornyet alle dine blå resepter med 1 års uthenting slik at dette ikke må gjentas oftere enn årlig. Det vil dog være nødvendig med ny konsultasjon når vi skal forlenge en ny resept forskrevet av annen lege, feks. sykehuslege.

Det er allerede veldig travle dager på legekontorene og dette arbeidet kommer på toppen av mange andre oppgaver vi er pålagt siste årene. Vi foretrekker derfor at du oppretter en e-konsultasjon for dette som vi hovedsakelig vil besvare på kveldstid. Om du foretrekker en direkte legekonsultasjon kan du også bestille video-time eller vanlig fysisk legetime. Det vil være egenandel for dette som for vanlige timer og det vil ikke være tid eller anledning til å ta opp andre problemstillinger på disse timene. Det er allerede endel ventetid på timer, så pass på å være ute i god tid før du er tom for medisiner.

Det er viktig for oss å påpeke at dette absolutt ikke er noe vi ønsker oss. Legeforeningen har vært sterk motstander av denne ordningen og kjemper videre for å få den reversert. Vi forstår om du blir frustrert av å måtte bruke tid og penger på dette og håper frustrasjonen blir rettet mot myndighetene som har pålagt oss dette.

Mvh alle oss i Re Legegruppe